Накратко за Беташпед

Ги задоволуваме барањата на нашите клиенти за транспортот до сите дестинации во светот. Нашите клиенти добиваат навремени информации околу евентуалните измени во позитивните законски прописи поврзани со транспортот на стоки, извозот и увозот со што без проблем ги извршуваат своите производно-трговски дејности. Во исполнување на барањата и потребите на нашите клиенти, логистичката подршка добиениа од Беташпед секогаш е навремена и точна. Клиентите кои ги користат нашите услуги секогаш се задоволни од извршената услуга и пратките навремено стигаат до своите дестинации.

Следејќи ги трендовите во овој бизнис, како и глобализацијата во трговијата, ги проширивме нашите активности и денеска работиме како мегународен агент способен и спремен д обезбеди комплетен пакет на логистички услуги.

Ние сме секогаш во тек со евентуалните измени на законските прописи и истите и веднаш ги применуваме, а воедно за своите клиенти даваме навремени информации.

Кога планирате било што да увезете или извезеде од Македонија, не заборавајте да се консултирате со нас. Ние ќе Ве информираме за сите процедури врзани за Вашиот транспорт и која е најоптималната варијанта за негово спроведување.

Политиката на нашата фирма е да се залагаме и држиме за секој наш клиент, и сите нивни транспорти и проекти се подеднакво важни за нас. Нашите клиенти се наши партнери бидејки сме цврсто уверени дека успешната работа а со тоа и зголемувањето на производството и трговијата дирекно влијае на обемот на работа. Базирањето на долгорочни соработки секогаш резултира со максимална ефикасност во работата, па затоа нашите клиенти тешко се откажуваат од нашите услуги.

Царина
Законски прописи, регулативи и правилници за начинот на извршување на гранични проверки и граничен надзор
Законодавство за увоз/извоз

Ова се дел од законите на Македонското Законодавство, кои се од важност за Македонските и странските компании, заинтересирани во идно развивање на нивните бисниси ви Македонија. Подолу се наведени дел од важечките договори и закони кои се од голема важност за компаниите во нивните увозни и извозни активности.

Препораки
Дел од компаниите кои ги користат услугите на Беташпед за увоз и извоз во Македонија како и за транспорт во трети земји.
Беташпед Вести
Искустава, приказни, и совети од областа на транспортот и шпедицијата споделени од луѓе со завидно искуство на оваа поле.
Контакт и Првична естимација
Контактирајте не преку формата подолу, а доколку сакате да добиете првична проценка за цена и временска рамка во која вашата пратка би била испорачана, пополнете ги и сивите полиња.
Полезни информации
INCO Термини
Најзначајните меѓународни комерцијални термини во трговскиот бизнис, кои се во согласност со Меѓународната стопанска комора (ICC). Тие се користат во меѓународните комерцијални трансакции.
Повеќе инфо
За Македонија
Македонија, со својата одлична местоположба, е сместена во југо - источниот дел на Европа, во срцето на Балканот. Површина: 25.713 км2, популација: 2.015.000 жители.
Повеќе инфо
Линкови во Македонија
Во огромниот лавиринт на Интернетот постојат илјадници патишта кои водат до скриеното богатство. Најдете го вистинскиот - најкраткиот и најбрзиот пат кон саканата информација.
Повеќе инфо
Термини во транспортот
Термини кои се неопходни за непречено водење и развивање на меѓународната трговија. Со нивно користење и познавање, значително се намалува можноста од недоразбирања.
Повеќе инфо
БЕТАШПЕД доо
Индустриска зона „Илинден“, ул. 36, бр. 1, п. факс 4
1041 Скопје, Македонија
Коресподентни Банки:
Халкбанк / 270051471660168
Про Кредит Банка / 380156895602111
Даночен број
MK 4030992190621
+389 (0) 2 3173 – 717
+389 (0) 2 3173 – 715
+389 (0) 2 3175 – 652