INCO Термини

Најзначајните меѓународни комерцијални термини во трговскиот бизнис, кои се во согласност со Меѓународната стопанска комора (ICC). Тие се користат во меѓународните комерцијални трансакции.

 

 

За Македонија

Македонија, со својата одлична местоположба, е сместена во југо - источниот дел на Европа, во срцето на Балканот. Површина: 25.713 км2, популација: 2.015.000 жители.

Главен град е Скопје. Богата со многу шуми, езера и агрокултурни полиња. Најдолгата река во Македонија е Вардар со своите 388км од кои 301км се во Македонија. Поголемиот дел од езерата се прогласени за национално богатство. Летниот период езерата Охрид, Преспа, Дојран привлекуваат голем број на луѓе. Но не само летата се интересни, оваа мала земја може да го направи вашето зимо незаборавно искуство. Пелистер, Шар Планина, Маврово и Бистра се дел од местата кои се неизбежни за посета во зимскиот период. Високо рангираните хотели, ски патеките и др. се вистински предизвик за секој љубител на скијачките спортови.

 

 

Македонија е ризница на културни богатства. Еден од позначајните факти е тоа што Кириличната азбука е родена во Македонија. Земјата е родно место на најголемите просветители Кирил и Методи како и на Климент и Наум – луѓе кои жимаат имале важна улога во ширењето на Христијанството. Македонските градители и мајстори за мозаик блескале како светла ѕвезда во мрачниот период од Европсикоиот културен игумент па се до периодот на Ренесансата.

Линкови во Македонија

Во огромниот лавиринт на Интернетот постојат илјадници патишта кои водат до скриеното богатство. Најдете го вистинскиот - најкраткиот и најбрзиот пат кон саканата информација.

 

 
Термини во транспортот

Термини кои се неопходни за непречено водење и развивање на меѓународната трговија. Со нивно користење и познавање, значително се намалува можноста од недоразбирања.

Ad Valorem (According to value) – Трошоците на база на вредност на стоката
AI (All Inclusive Rates) – Во цената е вклучено
Airline – Авионски транспорт
AWB (Air waybill) – Авионски товарен лист
Awkward Cargo – Стока со нестандардни димензии. За транспорт на таква стока потребна е претходна најава и посебна дозвола од превозникот
BAF (Bunker Adjustment Factor) – Дополнителен трошок за транспорт на стока заради зголемување на цената на горивото
BSC (or Bunker Surcharge) - Дополнителен трошок за транспорт на стока заради зголемување на цената на горивото
BB (Break bulk) – Изразот се употребува за опис на стока која не зазема цел контејнер
B/L (Bill of Lading) – Договор меѓу испраќачот и Бродскиот транспортер
Booking – Резервација на простор за превоз на стоката на транспортно средство
Bonded Warehouse – Царинско Складиште
Box – Друг израз (сленг) за контејнер за превоз на стока
Brokerage – Царинско-Шпедитерска услуга
Bulk Freight – Расеан Товар
CBM – Кубни метри
C/O (Certificate of Origin) – Сертификат за потекло на стоката
CFS (Container Freight Station) – Складиштен простор за утовар/истовар на збирни бродски пратки
Charges Collect – Трошоците за транспорт ги плаќа купувачот на стоката
Charges Prepaid - Трошоците за транспорт ги плаќа испраќачот на стоката
CHB (Customs House Broker) – Домашен Шпедитер
CIF (Cost Insurance and Freight) – Трошоци за осигурување и транспорт
COD (Collect /Cash/ on Delivery) – Исплаќање на вредноста на стоката по доставување
COFC (Container on flat car) – Контејнер за превоз на автомобили
Connecting Carrier – Локален транспортер на контејнерот до матичниот брод, познат и како - Feeder Service
Consignee – Примател на пратката
Consolidator – Шпедитер кој ги собира пратките и ги транспортира до одредена дестинација. Трошоците за транспорт се пониски за овие корисници
Container – Контејнер за транспорт на стока. Контејнерите можат да бидат: Воздушни, Ладници, Отворени одозгора/одстрана. Најчесто се применуваат 20,40 i 40¨¨High cube
Containership – Брод кој го транспортира контејнерот.
Cut-Off – Последен ден за лесен утовар на стоката на транспортното средтсво

Demurrage – Казна – лежарина, за испраќачот на стоката заради неправовремена достава на стоката до купувачот
DAF (Delivered at Frontier) – Стоката е испорачана до граница
DES (Delivered ex Ship) – Испорачано на брод до пристаниште
DEQ (Delivered ex Quay) – Испорачано на пристаниште до одредишно место
DDU (Delivered Duty Unpaid) – Испорачано до приемачот неоцаринето
DDP (Delivered Duty Paid) - Испорачано до приемачот оцаринето
Devanning – Процес на истовар на стоката од контејнерот
Door to Door – Достава од врата до врата
Duty – Царински давачки
EXW (Ex Works) – Испорачано од фабриката до превозникот
FAS (Free Alongside Ship) – Испорачано во пристаниште надолжно до брод
FCA (Free Carier) – Испорачано до превозникот извозно оцаринето
FCL (Full Container Load) – Полн контејнер
FFU (Forty Foot Equivalent Unit) - 40" Контејнер
FF (Freight Forwarder) – Шпедитер
FOB (Free on Board) – Испорачано на брод извозно оцаринето
Free Time – Бесплатно складирање
GRI – Општо зголемување на цената
Gross Weight – Бруто тежина која ја вклучува и амбалажата
HM – Опасен товар
Intermodal - Multimodalni transport – Комбинација на: Бродски и патен, Бродски и железнички, Авионски и патен транспорт
LCL (Less Than Container Load) – Збирен контејнерски транспорт. Шпедитер собита повеќе пратки во еден контејнер и ги испраќа до сестинацијата
L/C (Letter of Credit) – Балкански акредитив
M/T (Metric Tone) – Метрички тони
Manifest – Документи во кој се напишани спецификациите на испратените пратки
Net Weight – Нето тежина на стоката без амбалажа
Nou Negotiable B/L – Копија B/L која неважи за Банкарски намени
OBL (Original Bill of Lading) – Оригинален договор
POD (Proof of Delivery) – Доказ за предадена пратка
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) - 20" Контејнер
W/M (Weight or Measure) – Лежарина за простор (авионски транспорт 1 m³ =167 кг, патен транспорт 1 m³ = 330 кг, бродски транспорт 1 m³ = 1000 кг)

 

Контакт и Првична естимација
Контактирајте не преку формата подолу, а доколку сакате да добиете првична проценка за цена и временска рамка во која вашата пратка би била испорачана, пополнете ги и сивите полиња.
БЕТАШПЕД доо
Индустриска зона „Илинден“, ул. 36, бр. 1, п. факс 4
1041 Скопје, Македонија
Коресподентни Банки:
Халкбанк / 270051471660168
Про Кредит Банка / 380156895602111
Даночен број
MK 4030992190621
+389 (0) 2 3173 – 717
+389 (0) 2 3173 – 715
+389 (0) 2 3175 – 652